Algemene voorwaarden

Daniël Hoitink fotografie & video hanteert de Algemene Voorwaarden van de Dutch Photographers, kortweg de DuPho. Dat betekent dat u weet waar u aan toe bent. De voorwaarden bevatten afspraken over de zakelijke kanten van ons contact, zoals wat er wel en niet met de foto’s mag, betalingstermijnen en wat te doen als er een misverstand ontstaat.

Op alle rechtsbetrekkingen van Daniël Hoitink fotografie & video zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Voorwaarden per augustus 2016

U kunt de algemene voorwaarden downloaden als PDF-document: Algemene voorwaarden Daniël Hoitink fotografie & video